Skip to main content

Professionaliseren en beter samenwerken

De aanleiding om Ellen in te schakelen was niet zozeer dat er issues speelden, maar vooral onze wens om te professionaliseren. De dienst Maatschappelijke Voorzieningen Amsterdam, opgericht in 2020, vormt een organisch netwerk binnen een hiërarchische structuur en werkt samen met de directies van een breed scala aan instanties. In dit speelveld wilden we als team graag effectiever en efficiënter leren opereren.

Dickie Gunning-Willemse,
programmadirecteur Maatschappelijke Voorzieningen Gemeente Amsterdam

Speelse introductie in Profile Dynamics

Ik kende Ellen nog van een teamdag met zo’n 40 mensen waarin ze ons samen met een collega op een heel lichtvoetige, speelse manier meer bewust had gemaakt van onze individuele toegevoegde waarde: waar ben je goed in, waarin minder. Deze introductie in het kleurenmodel van Profile Dynamics bestond uit een ontzettend leuke afwisseling tussen theorie, spelen/ontmoeten en persoonlijke ontwikkeling.

Voorkeursstijlen en -strategieën

In ons langere traject van zes maanden ging het vooral om de vraag hoe we beter konden samenwerken, zowel onderling als met al die instanties. Met een breed managersteam van tien mensen gingen we dieper in op onze eigen voorkeursstrategieën, individueel maar ook op teamniveau. We bekeken hoe we op basis van deze analyse beter konden communiceren, zowel onderling als met andere partijen. Ook hebben we onderzocht we waar we als club naartoe willen: hoe we willen groeien en doorontwikkelen.

Het resultaat was vooral meer inzicht in onszelf en in elkaar. Mensen begonnen zich spontaan af te vragen waar hun toegevoegde waarde en expertise het beste tot hun recht zouden komen, wat onder meer geleid heeft tot een wijziging in onze teamsamenstelling. Je eigen voorkeursstijl verander je immers niet zomaar.

Ellens sterke punt: van theorie naar praktijk

Ik vond het knap hoe Ellen de theorie in de praktijk toepasbaar wist te maken. Door veel voorbeelden te geven en door bij interacties meteen te verwoorden wat er gebeurde, heeft ze bij ons een intensief bewustwordingsproces op gang gebracht. Daarnaast staat ze open voor feedback en nam ze na een wat mindere sessie de tijd om samen te kijken hoe het volgende keer beter kon, onder meer qua randvoorwaarden.

Stevige bijdrage

Anders dan na veel andere trainingen gebruiken we de opgedane inzichten nog steeds, bijvoorbeeld om elkaar bij de les te houden: “Deze discussie wordt zo langzamerhand te geel, we kunnen nu wel wat rood gebruiken” (als we dreigen te verzanden in een brainstormsessie terwijl er knopen doorgehakt moeten worden). Al met al heeft Ellen een stevige bijdrage geleverd aan de professionalisering van onze club, die nog altijd doorwerkt in ons dagelijks functioneren.

Meer reviews

Veel pijn in de vrouwelijke familielijn
Micromanagen als jonge leidinggevende
Burn-out aan de universiteit