Skip to main content

Teamcoaching
Van onvrede naar creativiteit en samenwerking

  • Terugkerende patronen, gedoe of een team dat vastloopt: hoe pak je de onderliggende oorzaken aan?
  • Hoe houden teams deze ongewenste situaties onbewust zelf in stand en hoe doorbreek je dat?
  • Hoe hou je elkaar ten slotte op een leuke manier bij de les?

Word je bewust van de onderstroom

Mijn passie en expertise is om de onderstroom in een team zichtbaar te maken en daar een diepgaande verandering in gang te zetten, o.a. met behulp van mijn systemische blik.
In plaats van brandjes te blussen, help ik teams om zich zo bewust te worden van dieperliggende oorzaken en daarbij zelf met oplossingen te komen.

Dit leidt tot zelflerende, zelfsturende teams en duurzame verandering.

Herken je eigen en andermans kwaliteiten

Zodra we ons gezien weten, durven we zelf meer en krijgen we ook meer oog voor elkaars kwaliteiten. Via de Profile Dynamics® drijfverenanalyse help ik teamleden om meer inzicht te krijgen in hun eigen en elkaars drijfveren, gedrag en kwaliteiten.

Dit leidt tot effectiever en prettiger samenwerken en tot meer creativiteit in het team.


Ellen Havenaar: warm en krachtig

“Ik heb snel in de gaten wat er speelt en zoek eerst
naar het gezamenlijke vertrekpunt: wat bindt een
team? Vervolgens laat ik me leiden door wat zich
aandient. Confrontaties ga ik niet uit de weg en het
onbespreekbare maak ik graag bespreekbaar.

De kroon op mijn werk is als een verandering
daadwerkelijk beklijft. Zodat we samen trots
kunnen terugkijken op een traject dat soms pittig
was, maar echt wat heeft opgeleverd. En waar
iedereen óók plezier aan heeft beleefd!”


Mijn favoriete coachtools

Profile Dynamics® drijfverenanalyse

Dit analysemodel geeft een verrassend accuraat beeld van wat mensen motiveert, hoe zij zich in een groep gedragen en zo gezamenlijk de cultuur daarvan bepalen. Het geeft inzicht in de samenstelling van een team en op welk vlak ieders voornaamste toegevoegde waarde ligt.

Dit inzicht maakt het makkelijker en leuker om bijvoorbeeld soepeler te leren samenwerken of een bedrijfscultuur van binnenuit te veranderen.

Profile Dynamics® wordt door vele organisaties gezien als de gouden standaardop het gebied van drijfverenanalyses, mede door het sterke gevoel van herkenning dat mensen hierbij ervaren. De analyse wordt
individueel afgenomen.

Systemisch werk

Systemisch werk is een intuïtieve en zeer effectieve
reflectiemethode die zichtbaar en bespreekbaar
maakt wat er in de onderstroom van een team
speelt.
Door vervolgens rechtstreeks interventies te doen
op deze diepere laag, kunnen disbalansen in het
systeem (het team) worden ‘geheeld’. Obstakels
verdwijnen en oplossingen komen opeens als
vanzelf bovendrijven.

Systemisch werk maakt daarnaast helder wat ieders
plek is binnen het systeem. Ook wordt duidelijk over
welke krachtbronnen het systeem beschikt, welke
belemmeringen er spelen en wat ieders relatie is tot
het gezamenlijke doel.

“Ellen heeft een stevige bijdrage geleverd aan de professionalisering van
onze dienst, die nog altijd doorwerkt in ons dagelijks functioneren.”

Aanpak

Intakegesprek

Voorafgaand voer ik met de betrokken personen uit de organisatie een vrijblijvendintakegesprek. Hierin brengen we de  coachvraag in kaart en bespreken we het gewenste resultaat, wederzijdse verwachtingen en mijn werkwijze. Als we van beiden kanten besluiten om een samenwerking aan te gaan, maken we afspraken over het traject.

Het coachtraject

Een teamcoachtraject bestaat uit minimaal 4 bijeenkomsten van een dagdeel met een frequentie van eenmaal per 4-6 weken. Daarna evalueren we en bekijken we of er nog eventueel behoefte is aan een vervolg.

Eerste bijeenkomst

In onze eerste bijeenkomst bepalen we gezamenlijk met de teamleden de meetlat voor het traject: wanneer zijn jullie als team tevreden? Wat speelt er, waar mag aan gewerkt worden, wat gaat goed en wat is (nog) lastig.

Vervolgbijeenkomsten

Elke bijeenkomst start met het ophalen van de oogst sinds de vorige bijeenkomst. Daarna bepalen we ook weer samen waar verder aan gewerkt mag worden, welke volgende stap wenselijk is. Uiteraard faciliteer ik dit proces en houd ik de gezamenlijk gedefinieerde meetlat in het oog. Na afloop van elke bijeenkomst bepalen we waar we staan en welke vervolgstap nodig is voor de volgende bijeenkomst. Dit kan resulteren in huiswerk.

Vaardigheden ontwikkelen

Waar nodig begeleid ik het team ook in het ontwikkelen van basisvaardigheden als luisteren naar elkaar, je uitspreken, zaken bespreken en afspreken, en elkaar op dingen aanspreken. Daarnaast heb ik veel kennis en ervaring in huis als trainer op het gebied van timemanagement, creatief denken, communiceren met impact, samenwerken en feedback geven.

“Men hoeft de wereld niet te begrijpen,
men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.”

Albert Einstein

Wat cliënten zeggen

Man, 45, hoogleraar en leidinggevende
“Ellen creëerde een respectvolle setting waarin iedereen zijn/haar zegje kon doen en zich gehoord wist. Ze voelde steeds goedaan wat nodig was en kon ongemakkelijke momenten met een kwinkslag relativeren.

Het was een complex en delicaat proces,waar we na afloop allemaal heel tevreden over waren. De bijeenkomsten met Ellen hebben absoluut een belangrijke rol gespeeld in het verwerkingsproces van alles wat er gebeurd was, zodat het collectief een plek kon krijgen."
Dickie Gunning-Willemse, Maatschappelijke Voorzieningen Amsterdam
“Knap hoe Ellen de theorie [van Profile Dynamics®] in de praktijk toepasbaar wist te maken. Door veel voorbeelden te geven en door bij interacties meteen te verwoorden wat er gebeurde, heeft ze bij ons een intensief bewustwordingsproces op gang gebracht.

Anders dan na veel andere trainingen gebruiken we de opgedane inzichten nog steeds, bijvoorbeeld om elkaar bij de les te houden."

Werken met mij

Voor meer informatie, prijsopgaven en/of een vrijblijvend gesprek kun je me bellen of mailen.